Jeż

Treści programowe:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeni przedszkola.

Gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.

Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu, dostrzeganie zmian kolorów liści.

Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.

Uświadomienie zagrożeń wynikających z: oddalania się od rodziców, nauczyciela,

spożywania nieznanych roślin.

Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

Obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

Liczenie na palcach.

Porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu, na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.

Tworzenie kompozycji z różnych materiałów.

Reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (dźwięki wysokie – dźwięki niskie, tempa (szybko – wolno) i dynamiki (głośno – cicho) utworu.

Piosenka ,, Kolorowe liście’’

I.Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

 

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały w koło.

 

  1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

 

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały.

 

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają.

Wiersz „Przybywa jesień.

Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi,

gwiżdżąc wesoło.

 

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

 

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

 

Piękne korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

Skip to content