OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
http://przedszkole10.wroclaw.pl
PRZEDSZKOLA NR 10 „PRZEDSZKOLA NA KAŻDĄ POGODĘ” WE WROCŁAWIU

Przedszkole nr 10 „Przedszkole na każdą pogodę” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.09.2020 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzi weryfikujących, w których po analizie uzyskano wynik pozytywny z zastrzeżeniami.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła.

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby

Przedszkole nr 10 „Przedszkole na każdą pogodę” mieści się w dwóch budynkach. Budynek A, który mieści się przy ulicy Starogajowej 100 we Wrocławiu, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek B znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 9 we Wrocławiu jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek A – ul. Starogajowa 100 Wrocław

Przed budynkiem brak parkingu dla osób niepełnosprawnych (wąski chodnik). Budynek piętrowy. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu schodów (brak platformy oraz podjazdu); z obu stron znajduje się poręcz. Parter nie jest jednolity poziomowo. Aby wejść do szatni, pomieszczeń administracyjnych (gabinetu referenta i dyrektora) trzeba pokonać dwa schody, a do sali zajęć położonej na parterze jeden schodek. Szatnia  dla dzieci wąska. Brak możliwości swobodnego poruszania się osoby na wózku.

Pozostałe trzy sale zajęć mieszczą się na piętrze. Do których prowadzą schody zabiegowe ze spocznikiem. Stopnie schodów są proste. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach. W budynku brak windy dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym.

Brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Pomieszczenia administracji  są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po jednej stronie korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Do budynku A Przedszkola nr 10 „Przedszkola na każda pogodę” można dojść pieszo  od ulic Wojanowskiej,  Stabłowickiej oraz Boguszowskiej. Przejście dla pieszych od ulicy Wojanowskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej.  Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują przeszkody takie jak barierki, płot, bramka.
Dojazd możliwy samochodem osobowym jednak brak parkingu dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 metrów: linia 102, 103. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 1,1 kilometra, linia 3,10,20

Budynek B – ul. Piotrkowska 9 Wrocław

Przedszkole jest parterowe. Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest bez schodów. Główne drzwi wejściowe są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Cały budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne, a także posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Szatnia dla dzieci posiada szerokie drzwi zapewniające swobodne poruszanie się osobie na wózku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w przedszkolu zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

W przedszkolu znajduje się toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oznakowana standardowo. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz system przywołania. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia  do toalety na odpowiedniej wysokości. Wyposażona jest w obustronne poręcze oraz lustro.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Pomieszczenia administracji  są oznaczone tabliczkami imiennymi zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się: przy wejściu do przedszkola po prawej stronie oraz w głębi korytarza ( od wejścia do przedszkola po lewej stronie) pomieszczenia dyrektora, wicedyrektora i intendenta. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Do budynku B Przedszkola nr 10 „Przedszkola na każda pogodę” można dojść pieszo od ulic Wojanowskiej oraz Olbrachtowskiej. Przejście dla pieszych od ulicy Wojanowskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej.  Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują przeszkody takie jak płot, bramka, donice.  Dojazd możliwy samochodem osobowym jednak brak parkingu dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 metrów: linia 102, 103. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 1,6 kilometra, linia 3,10,20

W przypadku niemożności dotarcia interesanta, istnieje możliwość obsługi w dogodny dla niego sposób po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.

Dostępność tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole nr 10 „Przedszkole na każdą pogodę” dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego http://przedszkole10.wroclaw.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej http://przedszkole10.wroclaw.pl

Jeśli stwierdzisz, że serwis przedszkola http://przedszkole10.wroclaw.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Przedszkole nr 10 „”Przedszkole na każdą pogodę”
ul. Starogajowa 100 54-047 Wrocław,
tel. 717986747,
e-mail  sekretariat.p010@wroclawskaedukacja.pl

lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Magdalena Utecka- Stępień, starszy referent
tel. 717986747 wew. 151,
e-mail Magdalena.Utecka@wroclawskaedukacja.pl 

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data publikacji witryny: 30 kwietnia 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21 marca 2022 r.

Przydatne linki

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport-o-dostepnosci
Skip to content