Wychowawcami grupy Krasnale są Urszula Wrzal i Barbara Bogdał.

Treści programowe: Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego. Omawianie zasad ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją; Utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; Wzbogacanie wiedzy na ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Dzielenie ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących wiosną w przyrodzie Kształtowanie sprawności ręki na podstawie ćwiczenia grafomotorycznego pt: „Te, ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Wybieranie książeczek do czytania Samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby Wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto) Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. Zwracanie uwagi na ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; Nauka wybranych (krótkich) ...
Czytaj dalej
Treści programowe: Poznawanie sposobów ochrony środowiska. Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody, Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, Wyrabianie ...
Czytaj dalej
Skip to content