Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku realizujemy podstawę wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego:

„Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, Mac Edukacja;

„Dziecko w swoim żywiole” – program wychowania przedszkolnego pod redakcją Ewy Wilczyńskiej, Nowa Era;

„Bóg kocha dzieci”, katechizm pod redakcją Władysława Kubika SJ, Wydawnictwo WAM;

„I love Boo”, Ewa Wodzicka-Dondziłło, Mac Edukacja.

Programy „Nasze przedszkole” i „Dziecko w swoim żywiole” są zmodyfikowane.

Ponadto, biorąc pod uwagę zainteresowania i możliwości dzieci, w poszczególnych kategoriach wiekowych realizowane są także własne programy: „Z ekologią w dziesiątce”, „Pyza na polskich i europejskich dróżkach”, „Żyj zdrowo i kolorowo”, „Bawimy się językiem rosyjskim z misiem Kiwaczkiem”, „Książka moim przyjacielem” oraz „Bolek i Lolek na tropie różnych aktywności”.

Skip to content