Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu, upoważnienie do odbioru dziecka, karta informacyjna, oświadczenie

Poniższe dokumenty należy wydrukować, wypełnić, włożyć do koperty i 1 września wrzucić do specjalnej skrzynki ...
Czytaj dalej

Wniosek o zwolnienie z opłaty stałej z tytułu rodziny wielodzietnej

Rodzice ubiegający się o zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole z tytułu bycia rodziną wielodzietną, ...
Czytaj dalej

Oświadczenie o zamieszkiwaniu poza gminą Wrocław

Osoby, które mieszkają poza gminą Wrocław, muszą wydrukować poniższy dokument, wypełnić i dostarczyć do placówki ...
Czytaj dalej

Procedury obowiązujące od 1 września 2020 roku

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19) w Przedszkolu nr 10 "Przedszkolu na ...
Czytaj dalej
Skip to content