Adres strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu: http://ppp4.wroc.pl/

1. Adres: Siedziba Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Adres: ul. Jemiołowa 59, 53-426 Wrocław
E-mail:
sekretariat.ppp4@wroclawskaedukacja.pl
E-porady:
porada.ppp4@wroclawskaedukacja.pl
Telefon: 71 798 68 30 wewn. 100, 200

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej:

Lista osrodkow srodowiskowej opieki psychologicznej

Tabela do pobrania: http://przedszkole10.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/12/Lista-osrodkow-srodowiskowej-opieki-psychologicznej.pdf

Skip to content