Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety.

W ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych zostały zakupione książki do biblioteki przedszkolnej oraz książki z przeznaczeniem na realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Przedszkole uzyskało:

  • środki z dotacji: 3000 złotych,
  • środki własne: 750 złotych,

za której zostały zakupione bajki, opowiadanie, legendy i baśnie dla dzieci.

Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Logotypy operatorów projektu

Skip to content