Przewodnicząca

Anna

Zastępca przewodniczącego

Anna

Skarbnik

Katarzyna

Sekretarz

Piotr

Z radą rodziców można kontaktować się poprzez członków rad grupowych.

Wysokość składek w roku szkolnym 2021/2022

Składka miesięczna: 20 złotych;
Składka półroczna: 110 złotych;
Składka roczna: 220 złotych.

Wpłat można dokonać u skarbnika grupy lub na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące informacje: numer grupy, imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc składki.

Numer konta bankowego: 54 1090 2398 0000 0001 1354 2154

Wydatki rady

wydatki rady
Skip to content