Każdy człowiek coś w życiu zrujnował,
Jednak tylko człowiek niezwykły potrafi z tych ruin wydobyć zabytki
Autor nieznany

Zadania wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne na rok szkolny 2020/2021:

  1. Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego jako niezbędnej części życia człowieka.
  2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć ruchowych oraz propagowanie zasad zdrowego żywienia.
  3. Rozwijanie ciekawości światem u dzieci poprzez poznanie sławnych odkrywców i ich wynalazków.

Sposoby realizacji:

 1. Multimedialne spacery po parkach narodowych Polski”- wykonanie przez każdą z grup prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego przez siebie parku.
 2. Spotkanie z leśnikiem.
 3. „Ciekawe eksperymenty fizyczno-chemiczno-przyrodnicze dla dzieci” – cykl zajęć edukacyjnych.
 4. Obchody Światowego Dnia Drzewa
 5. Spotkanie z florystką, kwiaciarką – zajęcia edukacyjne.
 6. „Quiz dla dzieci” – podsumowanie wiedzy dzieci na temat gatunków chronionych zwierząt i roślin”-na zakończenie projektu.
 1. „Zdrowo się mamy, bo się ruszamy”-cykliczne gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
 2. Mini- maraton dla dzieci
  Realizacja projektu:
  a)nauka wiersza, piosenki, inscenizacji, etiudy, filmiku, tańca przez każdą z grup- występy dzieci;
  b)zajęcia z fitnessu dla dzieci ;
  c) degustacja zdrowych przekąsek, herbatek ziołowych, owoców i warzyw;
  d) spotkanie z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;
  e)czytanie literatury dla dzieci o tematyce sportowej, oglądanie filmików edukacyjnych związanych ze sportem
 3. „Zioła i przyprawy znamy” – tygodniowy cykl zajęć edukacyjnych.
 4. Plastyczno-techniczne warsztaty dla dzieci – wykonanie ozdób na choinkę, jajek wielkanocnych, mandali z wykorzystaniem ziół i przypraw.
 5. Multimedialny świat przedszkolaka”- organizowanie zajęć, zabaw, gier z wykorzystaniem dywanu tupu-tana, tablicy multimedialnej.
 6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o ziołach, przyprawach i ich zastosowaniu w życiu człowieka.
 1. Realizacja projektu: „Nauka, odkrycia i wynalazki” – prezentacja multimedialna:
  a)postęp- wynalezienie ognia, koła, kalendarza;
  b)komunikacja – wynalezienie druku, pisma;
  c)elektryczność-  wynalezienie żarówki, telefonu, radia, telewizora;
  d)środki transporty_ wynalezienie maszyny parowej, kolei, samolotu, parowca, bicykla;
  e)maszyn użytku codziennego -pralki, odkurzacza, zmywarki, mikrofalówki, miksera;
  f) odkrycia geograficzne- lądy, przyprawy, zioła;
  g)odkrycia dla zdrowia- rentgen, leki, szczepionki;
  h) sławni wynalazcy i odkrywcy:
  i) sławne budowle Polski lub świata.
 2. Wystawa starych i ciekawych przedmiotów z dawnych lat
 3. Wynalazki i ich wynalazki w sztuce 
 4. Spacer multimedialny po najważniejszych zabytkach Polski”
Skip to content