W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny bezpłatne (5 godzin) oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. Szczegóły dotyczące aktualnej opłaty za przedszkole można znaleźć w tekście Uchwały Rady Miasta Wrocławia z 16 maja 2019 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 złotych za 3 posiłki (śniadanie – 8:30; zupa – 11:30; drugie danie i podwieczorek – 14:00). Opłata naliczana jest za czas rzeczywisty pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłata za pobyt (godzinowa) za przedszkole wynosi 1 złoty za każdą godzinę powyżej 5 godzin bezpłatnych, które są naliczane od momentu przyjścia dziecka do przedszkola.

Skip to content