Jesteśmy przedszkolem, które:

 • promuje turystykę i zdrowy tryb życia,
 • promuje wartości humanistyczne,
 • prowadzi szeroki zakres zajęć, dzięki którym dzieci zdobywają umiejętności potrzebne w dalszym życie, takiej jak otwartość i komunikatywność,
 • realizuje podmiotowość dziecka, wspierając styl partnerski w komunikacji trój podmiotowej,
 • promuje negocjacje podczas rozwiązywania konfliktów,
 • pomaga dzieciom w pełnym rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

Jesteśmy placówkę, w której pracują ludzie pragnący pomóc dzieciom w oparciu o trój podmiotowość: dzieci, rodzice i nauczyciele – pracownicy przedszkola, którzy w atmosferze pełnego zaufania, odpowiedzialności, kreatywności pragną towarzyszyć dziecku na jego drodze do poznania siebie i otaczającego go świata.

Szanujemy prawo każdego dziecka do:

 • podmiotowego traktowania,
 • akceptacji takim jaki jest,
 • rozwijania zainteresowań,
 • własnego tempa rozwoju,
 • sympatycznej zabawy,
 • wypowiedzi w sposób werbalny i niewerbalny,
 • odpoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • zdrowego jedzenia,
 • kontaktów społecznych,
 • rozmów interpersonalnych (z dorosłymi).

Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi. Jesteśmy asertywni i tego będziemy uczyć dzieci.

Skip to content