W przedszkole nr 10 „Przedszkolu na każdą pogodę” organizowane są zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w ramach realizacji statutowych zadań przedszkola. Zajęcia te dostępne są dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu nr 10

  • język angielski,
  • język niemiecki (gr. Biedronki),
  • język rosyjski (gr. Żabki),
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia logopedyczne,
  • religia.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest u wychowawców poszczególnych grup.

Skip to content