Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

01.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

04-18.09.2023

Zebrania grupowe z rodzicami

14-15.09.2023

Akcja „Sprzątanie świata”

29.09.2023

Dzień Chłopaka

Październik/listopad 2023

Pasowanie na przedszkolaka

13.10.2023

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

10.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna z udziałem rodziców

21.11.2023

Dzień Życzliwości i Dobrego Kolegi

Październik/listopad 2023

Zebrania grupowe z rodzicami – przekazanie informacji o rozwoju dziecka w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

30.11.2023

Andrzejki – zabawy prowadzone metodami aktywizującymi i twórczymi: prace w parach i grupach, burze mózgów, dyskusje sterowane, zabawy dramowe, elementy pedagogiki teatru

06.12.2023

Mikołajki

15.12.2023

Wigilia przedszkolna

Styczeń/luty 2023

Bal karnawałowy

Styczeń 2024

Uroczystość związana z Dniem Babci i Dniem Dziadka – dni pomagania starszym

Styczeń/luty2024

Zebranie grupowe z rodzicami – rozwijanie różnych form współpracy w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

14.02.2024

Walentynki

08.03.2024

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

21.03.2024

Pierwszy dzień wiosny – kształtowanie u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra

22.03.2024

Zajączek Wielkanocny

22.04.2024

Dzień Ziemi – pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra

Kwiecień 2024

Zebrania z rodzicami dzieci 6-letnich

06.05.2024

Święto Flagi

Maj/czerwiec 2024

Uroczystości związane z Dniem Matki i Ojca – sportowy festyn rodzinny

03.06.2023

Dzień Dziecka

17-20.06.2024

Zakończenie roku przedszkolnego /pożegnanie 6-latków

Lipiec 2024

Wakacyjny dyżur przedszkola

Sierpień 2024

Planowana przerwa wakacyjna

Skip to content